Játészabályzat

Életmód Expo 2023.09.01. - 2023.09.18.

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Életmód Expo Facebook oldal (üzemeltető: C4U Limited Kft., adószám: 25314070-2-43, 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B B ép 1 em 17. továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által az Életmód Expo https://www.facebook.com/eletmodexpo oldalon posztolt játékfelhívásra releváns válaszadás (Ki az az ember, akit meghívnál az Életmód Expora?) (továbbiakban: Pályázat).

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2023. szeptember 01. (péntek) 10:00 órakor indul, és 2023. szeptember 18. (hétfő) 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2023. szeptember 18. 23:59.

3. Egy Játékos bejegyzésenként több Pályázatot is beküldhet, azonban ugyanazokat a személyeket nem jelölheti meg többször. A Játék kommentelők közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékos(oka)t. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. A Játék nyereménye nyertesenként 2 fő részére szóló belépőjegy az Életmód Expo Lurdy-Házi rendezvényre.

A nyeremény sorsolására 2023. szeptember 19. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a szervező székhelyén. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 órán belül a https://www.facebook.com/eletmodexpo Facebook oldalon is. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét Facebook privát üzenetben.
A Szervező a nyereménysorsoláson 5 fő nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 1 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény felhasználására legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

8. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.
A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2023.08.29.

C4U Limited Kft.
Szervező

Lurdy Ház

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Telefon

Email

Kövess minket